Tử vi số học

Các ngày tốt xấu trong tháng 11 năm 2023


Quý bạn đang muốn xem tháng 11 năm 2023 có các ngày nào tốt, và quý vị đang phân vân để chọn ngày tốt, ngày đẹp hợp với mình. Công cụ xem ngày tốt xấu trong tháng dựa trên phân tích tính toán khoa học và tổng hợp từ tất cả các nguồn với sự chính xác cao từ những chuyên gia hàng đầu về phong thủy sẽ cung cấp đầy đủ cho thông tin về ngày giờ hoàng đạo, giúp quý bạn tiến hành các công việc được hanh thông.

Tuy nhiên trong trường hợp tháng 11 năm 2023 không có ngày phù hợp với tuổi của bạn thì bạn hãy tham khảo xem thêm ngày tốt khác trong tháng tại đây: Xem ngày tốt xấu trong tháng


Các ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 11 năm 2023

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ tư
1/11/2023
18/9/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
2/11/2023
19/9/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ sáu
3/11/2023
20/9/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ bảy
4/11/2023
21/9/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ nhật
5/11/2023
22/9/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ hai
6/11/2023
23/9/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ ba
7/11/2023
24/9/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
8/11/2023
25/9/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ năm
9/11/2023
26/9/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ sáu
10/11/2023
27/9/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
11/11/2023
28/9/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
12/11/2023
29/9/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ hai
13/11/2023
1/10/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
14/11/2023
2/10/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ tư
15/11/2023
3/10/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
16/11/2023
4/10/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ sáu
17/11/2023
5/10/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ bảy
18/11/2023
6/10/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ nhật
19/11/2023
7/10/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ hai
20/11/2023
8/10/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ ba
21/11/2023
9/10/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
22/11/2023
10/10/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ năm
23/11/2023
11/10/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ sáu
24/11/2023
12/10/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
25/11/2023
13/10/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
26/11/2023
14/10/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ hai
27/11/2023
15/10/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
28/11/2023
16/10/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ tư
29/11/2023
17/10/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ năm
30/11/2023
18/10/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo


Các ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 12 năm 2023

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ sáu
1/12/2023
19/10/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ bảy
2/12/2023
20/10/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ nhật
3/12/2023
21/10/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
4/12/2023
22/10/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ ba
5/12/2023
23/10/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ tư
6/12/2023
24/10/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ năm
7/12/2023
25/10/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
8/12/2023
26/10/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
9/12/2023
27/10/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
10/12/2023
28/10/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ hai
11/12/2023
29/10/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ ba
12/12/2023
30/10/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ tư
13/12/2023
1/11/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ năm
14/12/2023
2/11/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ sáu
15/12/2023
3/11/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ bảy
16/12/2023
4/11/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ nhật
17/12/2023
5/11/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
18/12/2023
6/11/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ ba
19/12/2023
7/11/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ tư
20/12/2023
8/11/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ năm
21/12/2023
9/11/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
22/12/2023
10/11/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
23/12/2023
11/11/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
24/12/2023
12/11/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ hai
25/12/2023
13/11/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ ba
26/12/2023
14/11/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ tư
27/12/2023
15/11/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ năm
28/12/2023
16/11/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ sáu
29/12/2023
17/11/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
30/12/2023
18/11/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ nhật
31/12/2023
19/11/2023
Chu Tước Hắc ĐạoCác ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 1 năm 2024

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ hai
1/1/2024
20/11/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
2/1/2024
21/11/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
3/1/2024
22/11/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ năm
4/1/2024
23/11/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
5/1/2024
24/11/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ bảy
6/1/2024
25/11/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ nhật
7/1/2024
26/11/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ hai
8/1/2024
27/11/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ ba
9/1/2024
28/11/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
10/1/2024
29/11/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
11/1/2024
1/12/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ sáu
12/1/2024
2/12/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
13/1/2024
3/12/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ nhật
14/1/2024
4/12/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ hai
15/1/2024
5/12/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
16/1/2024
6/12/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
17/1/2024
7/12/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ năm
18/1/2024
8/12/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
19/1/2024
9/12/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ bảy
20/1/2024
10/12/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ nhật
21/1/2024
11/12/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ hai
22/1/2024
12/12/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ ba
23/1/2024
13/12/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
24/1/2024
14/12/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
25/1/2024
15/12/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ sáu
26/1/2024
16/12/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
27/1/2024
17/12/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ nhật
28/1/2024
18/12/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
29/1/2024
19/12/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ ba
30/1/2024
20/12/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
31/1/2024
21/12/2023
Thiên Lao Hắc Đạo


Nếu bạn thấy XEM NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG tại Tử vi số học chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem ngày tốt trong tháng