Master Phong Thủy

Các ngày tốt xấu trong tháng 6 năm 2023


Quý bạn đang muốn xem tháng 6 năm 2023 có các ngày nào tốt, và quý vị đang phân vân để chọn ngày tốt, ngày đẹp hợp với mình. Công cụ xem ngày tốt xấu trong tháng dựa trên phân tích tính toán khoa học và tổng hợp từ tất cả các nguồn với sự chính xác cao từ những chuyên gia hàng đầu về phong thủy sẽ cung cấp đầy đủ cho thông tin về ngày giờ hoàng đạo, giúp quý bạn tiến hành các công việc được hanh thông.

Tuy nhiên trong trường hợp tháng 6 năm 2023 không có ngày phù hợp với tuổi của bạn thì bạn hãy tham khảo xem thêm ngày tốt khác trong tháng tại đây: Xem ngày tốt xấu trong tháng


Các ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 6 năm 2023

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ năm
1/6/2023
14/4/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ sáu
2/6/2023
15/4/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ bảy
3/6/2023
16/4/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ nhật
4/6/2023
17/4/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ hai
5/6/2023
18/4/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ ba
6/6/2023
19/4/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
7/6/2023
20/4/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ năm
8/6/2023
21/4/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ sáu
9/6/2023
22/4/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
10/6/2023
23/4/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
11/6/2023
24/4/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ hai
12/6/2023
25/4/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
13/6/2023
26/4/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ tư
14/6/2023
27/4/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ năm
15/6/2023
28/4/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ sáu
16/6/2023
29/4/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ bảy
17/6/2023
30/4/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ nhật
18/6/2023
1/5/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ hai
19/6/2023
2/5/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ ba
20/6/2023
3/5/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
21/6/2023
4/5/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ năm
22/6/2023
5/5/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ sáu
23/6/2023
6/5/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
24/6/2023
7/5/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
25/6/2023
8/5/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ hai
26/6/2023
9/5/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
27/6/2023
10/5/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ tư
28/6/2023
11/5/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ năm
29/6/2023
12/5/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ sáu
30/6/2023
13/5/2023
Câu Trần Hắc Đạo


Các ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 7 năm 2023

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ bảy
1/7/2023
14/5/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ nhật
2/7/2023
15/5/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
3/7/2023
16/5/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ ba
4/7/2023
17/5/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ tư
5/7/2023
18/5/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ năm
6/7/2023
19/5/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
7/7/2023
20/5/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
8/7/2023
21/5/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
9/7/2023
22/5/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ hai
10/7/2023
23/5/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ ba
11/7/2023
24/5/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ tư
12/7/2023
25/5/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ năm
13/7/2023
26/5/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ sáu
14/7/2023
27/5/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
15/7/2023
28/5/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ nhật
16/7/2023
29/5/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ hai
17/7/2023
30/5/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
18/7/2023
1/6/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ tư
19/7/2023
2/6/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ năm
20/7/2023
3/6/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
21/7/2023
4/6/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
22/7/2023
5/6/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
23/7/2023
6/6/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ hai
24/7/2023
7/6/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ ba
25/7/2023
8/6/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ tư
26/7/2023
9/6/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ năm
27/7/2023
10/6/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ sáu
28/7/2023
11/6/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
29/7/2023
12/6/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ nhật
30/7/2023
13/6/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ hai
31/7/2023
14/6/2023
Kim Quỹ Hoàng ĐạoCác ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 8 năm 2023

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ ba
1/8/2023
15/6/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
2/8/2023
16/6/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ năm
3/8/2023
17/6/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
4/8/2023
18/6/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ bảy
5/8/2023
19/6/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ nhật
6/8/2023
20/6/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ hai
7/8/2023
21/6/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ ba
8/8/2023
22/6/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
9/8/2023
23/6/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
10/8/2023
24/6/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ sáu
11/8/2023
25/6/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
12/8/2023
26/6/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ nhật
13/8/2023
27/6/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
14/8/2023
28/6/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ ba
15/8/2023
29/6/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
16/8/2023
1/7/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ năm
17/8/2023
2/7/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
18/8/2023
3/7/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ bảy
19/8/2023
4/7/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ nhật
20/8/2023
5/7/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ hai
21/8/2023
6/7/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ ba
22/8/2023
7/7/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
23/8/2023
8/7/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
24/8/2023
9/7/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ sáu
25/8/2023
10/7/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
26/8/2023
11/7/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ nhật
27/8/2023
12/7/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
28/8/2023
13/7/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ ba
29/8/2023
14/7/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
30/8/2023
15/7/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ năm
31/8/2023
16/7/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo


Nếu bạn thấy XEM NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG tại Master Phong Thủy chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem ngày tốt trong tháng